Odpylacz mechaniczny

Odpylacz wykonany razem z regułą atex (atex dust collector) daje w formie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany jest dla zwykłych oraz ciężkich instalacji odpylających z propozycją rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są szczególnie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany towar jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy w miejscowość zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania artykułu na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest wysyłane do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są łatwe w momencie codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy zachodzi w czasie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, powraca do rozprężenia, co powoduje, że wielkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zgromadzony w dole odpylacza jest podawany poprzez przenośnik łańcuchowy do punktu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie tematu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są kierowane do rękawów filtracyjnych. Po ukończeniu przez worki filtracyjne, świeże powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich modułów otrzymuje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pozwala oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega robieniu się wentylatora po zakończeniu, co prowadzi maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi przychylne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w momencie jego roli (on-line) jak i po jego wyłączeniu (off-line).