Stosunki miedzynarodowe jako dyscyplina badawcza

Kontakty międzynarodowe są niezwykle powszechne w dobie globalizacji. Nowe wynalazki w przestrzeniach transportu i komunikacji znacznie skróciły dystans między państwami, a nawet kontynentami. Teraz adresat otrzymuje list po kilku dniach, natomiast nie po paru miesiącach, jak toż pozostawało wcześniej. Zawsze można też do kogoś zadzwonić i związać się bezpośrednio. Droga na drugi kraniec świata nie ma już lat, ale wystarczy zaledwie parę godzin samolotem. Współcześnie odległe kraje są dla nas na wybranie ręki także dzięki mediom - prasie, telewizji, internetowi.

Pojawiło się wiele nowych propozycji współpracy. Wyjazdy zagraniczne stawały się szybsze i popularniejsze, i co za tym chodzi - i znacznie częstsze. Obecnie bez kłopotu można nabyć się na różny kontynent, gdzie obowiązuje zupełnie nowa kultura i indywidualne obyczaje. Wystarczy bilet na samolot również można wylądować w Azji, w Afryce lub na ciekawej wyspie. Obraca się także sytuacja polityczna na świecie. Po skończeniu strefy Schengen zniesiono większość granic w Grupy Europejskiej a wszelki jej obywatel może śmiało podróżować między państwami.

Intensywne kontakty wielokulturowe wymagają dobrego przygotowania. Firma, która zamierza kupić nowe rynki zagraniczne, wiele zarobi na zatrudnieniu odpowiedniego pośrednika, który właśnie przedstawi proponowaną ofertę. Bardzo efektywne są w niniejszym sukcesu tłumaczenia ustne. Polskie przedsiębiorstwo w asyście tłumacza może zająć targi międzynarodowe, bezpośrednio wchodząc do zainteresowanych. Wizyta przedstawicieli japońskiego koncernu motoryzacyjnego w polskiej fabryce przebiegnie znacznie dobrze w obecności tłumacza. Bez tłumacza nie mogłyby się odbywać i spotkania polityczne na okresie międzynarodowym. Obecność osoby, która potrafi daną kulturę, pozwala uniknąć wpadek i niejasności. To korzystne w znacznych negocjacjach, gdzie czasem drobne szczegóły mogą zaważyć na osiągnięciu transakcji.