Szatkownica jak dziala

W pewnych przedsiębiorstwach oraz markach daje się lub magazynuje się substancje, które potrafią stanowić solidne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą więc w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze oraz ciała stałe o wielkim stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich możliwościach pracodawcy są zobowiązani do przygotowania oceny ryzyka wybuchu i oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy wskazać na terytoria oraz miejsca, gdzie pojawia się największe zagrożenia wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem powinny stanowić wyjątkowo określone w odległościach i mieszkaniach zewnętrznych. Dodatkowo nasuwa się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, jaka będzie regulować i zarazem wskazywać czynniki, jakie potrafią powodować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być dopięta na bazie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w kwestii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, powiązanych z propozycją działania w mieszkaniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem tworzy się charakterystyki obiektu. Ukazuje się na jego wielkość, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Analizuje się czynniki, jakie mogą doprowadzać do stworzenia pożaru lub wybuchu. Szykuje się sposoby oraz środki, dzięki którym dopuszczalne będzie osłabienie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i szybkich. Określa się jaka istnieje pierwsza substancji palnych, które mogą zostać się źródłem potencjalnego wybuchu. Podejmuje się nowoczesne rozwiązania służące minimalizacji ryzyka wybuchowego.